درباره بیترا
حوزه فعالیت بیترا
بیترا برگرفته از ویژگی های گل نیلوفر است . ریشه گیاه نیلوفر به صورت افقی رشد می کند و از این منظر دقیقا با بلاکچین ارتباط مفهومی دارد.
زادگاه خورشید به عنوان سمبل نور، روشنایی و حقیقت در فلسفه باستانی ما ایرانیان نیز گل نیلوفر است .
از سویی بیترا با واژه میترا - الهه خردورزی و خورشید در تاریخ اساطیری ایران هم آواست و ما بیترا را نماد خردورزی و تلالو روشنایی در حوزه رمزارزها می دانیم ،
تیم بیترا
مهندس سعید خوشبخترییس هیئت مدیره

مهندس سعیدنوذری

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس اسماعیل خوشبخت

مدیر عامل

مهندس هادی غریب

مدیر صندوق و عضو هیئت مدیره

دکتر آرین امین الرعایا

عضو هیئت مدیره
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به شرکت بیترا می‌باشد